Facebook
NIRS
Met behulp van NIRS (near infra-red spectroscopy) kan op een veilige en babyvriendelijke manier gemeten worden waar in het babybrein hersenactiviteit plaatsvindt. De baby krijgt een hoofdband met met piepkleine LED-lampjes en lichtdetectoren op. Het licht schijnt op het bovenste gedeelte van de hersenen, de cortex, en wordt dan weer opgepikt door de detectoren op de hoofdband. Een gedeelte van het licht wordt in de cortex geabsorbeerd door hemoglobine, eiwit in het bloed. Op deze manier kan je het verschil in intensiteit meten tussen de lichtsterkte die erin gaat en die er uit komt. In een actief hersengebied neemt de bloedtoevoer, en dus de hemoglobine, toe, waardoor op die plek meer licht wordt geabsorbeerd. De lichtreflectie op een bepaalde plek, is dus een indirecte maat van de hersenactiviteit van die plek. Functies zoals taal, en het begrijpen van sociale handelingen worden bij volwassenen op specifieke plaatsen in de hersenen verwerkt. Met deze methode onderzoeken we hoe de ontwikkeling van deze specialisatie van de hersenen verloopt.
< Vorige pagina